2 dic 2008

folklores angolanos (Ngola & Roda)

FOLKLORE ANGOLANO VOL 2 (editions Ngola-NGLP 9008)

MERENGUE BOMBEIRO: ASES DO PRENDA
MADALENA: SANTOS JUNIOR
KIA LUMINGO: TETO AFRICANO
NTXIXINTXI: MALAU
GIENDA JA PAPA: CHICO MONTENEGRO
OLOMBONGO SAMUTE: FIRMINO
KILUNDU: NITO NUNEZ
BELITA KIRI KIRI: NGOMA JAZZ
UFEKO NDALOTA: FIRMINO
LEKALU PALA PAPA : ASES DO PRENDA
MADALENA : TECA MORENO
RUMBA LA MINI SAJA: KABONGA DOS SANTOS

No hay comentarios: